• check

    Massor för pengarna

  • check

    365 dagars öppet köp

  • check

    Snabb leverans

Trustpilot 4.2

Infocenter

Skada och reklamation

Innan fel anmäls till SparMax AB, bör kunden undersöka om felet kan ha uppstått genom handhavandefel. Om kunden kan fastslå att produkten inte fungerar på så vis som SparMax AB beskrivit, så ska kunden meddela SparMax AB om detta genom att skicka email till support@sparmax.se  Kunden mister sin rätt att meddela fel/skada om detta inte görs inom rimlig tid från det att felet/skadan uppdagats eller borde uppdagats. Fel/skador som uppstått pga. felmontering/-tillkoppling eller liknande ansvarar kunden i sin helhet för.

Alla fel/skador, liksom fabrikationsfel som innefattas av garantitiden, ska meddelas in av kunden själv via email support@sparmax.se tillsammans med en bild/foto på skadan/felet.
Alla returer oavsett orsak, ångerrätt/skada/fel produkt mm. skall av köparen emballeras samt ställas på lastpall som produkten levererades med, på ett sätt så produkten inte riskerar skador under transport. Köparen ansvarar samt äger produkten tills varan är åter hos säljaren.